Contact:

CBS de Wel

Kavelwei 13 A

9108 MC Broeksterwâld

(0511) 421377

Schoolgids

Schoolgids

 

Over de schoolgids

 

In deze gids presenteren we onze school.

Wij geven informatie over hoe wij het onderwijs vormgeven, wat we willen

bereiken en wat we voor de kinderen en ouders willen betekenen. Ook vertelt de

gids wat u van ons mag/kunt verwachten en wat wij van u als ouder(s)

verwachten, of wat u voor de school kunt betekenen.

 

Deze gids geeft algemene informatie.

informatie over: inhoud, doelen en afspraken binnen onderwijs en

leerlingenzorg; jaarlijks terugkerende zaken/activiteiten zoals de schoolarts;

algemeen praktische informatie over melden van ziekte, het vragen van verlof,

het rijden bij een schoolactiviteit, de vrijwillige bijdrage; algemene inhoudelijke

informatie zoals over het bestuur, de schoolcommissie, de MR, een praktisch

overzicht van alle adressen, etcetera.

 

In de nieuwsbrief die u maandelijks krijgt, wordt melding gemaakt van nieuwe

data of activiteiten die u op de schoolkalender kunt schrijven. Op de

schoolkalender staan de meeste activiteiten al aangegeven.

 

Zoekt u een nieuwe school voor uw kind? Dan gaat er niets boven een

schoolbezoek om de “sfeer te proeven” en kennis te maken.

Wij nodigen u daartoe van harte uit.

 

Directie, team, medezeggenschapsraad van CBS “De Wel”.

 

Meer informatie kunt u lezen in onze Schoolgids CBS de Wel 2018-2019.pdf.