Contact:

CBS de Wel

Kavelwei 13 A

9108 MC Broeksterwâld

(0511) 421377

Schoolplan

Visie op leren:
Wat maakt leren gelukkig, gezond en kwalitatief goed voor leerlingen, ouders en leerkrachten? “In ons leren stimuleren wij elk kind om zich maximaal te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met talenten en beperkingen. De basis hiervoor is dat een kind zich veilig voelt op school en met plezier naar school gaat.”


Visie op pedagogisch klimaat:

“In 2024 staat de Wel bekend als een veilige en leerzame plek om je te vormen en te ontwikkelen. De leerlingen, ouders en leerkrachten zijn betrokken en willen samen zorg dragen voor een gelukkig en gezond schoolklimaat.”


Visie op professionele communicatie:
Wat maakt een team gelukkig en gezond voor leerlingen, ouders en leerkrachten? “Als team willen we een open en professioneel team, dat elkaar helpt en steunt.” “Together Everybody Achieves More.”

 

Lees meer informatie in het Schoolplan 2015 2019